קיוסקים

באר שבע

בתכנון קיוסקים לעיר באר שבע נתבקשנו להציע אבטיפוס כתחליף לבליל הקיוסקים המפוזרים ברחבי העיר. הקיוסקים הקיימים בנויים בצורות שונות ונבדלים במיקומם ובמפנם.

הקיוסקים המוצעים נחלקים לשני טיפוסים: קיוסק "פיצוציה" לממכר מזון ארוז בשטח 15 מ"ר, וקיוסק "בית אוכל" להכנת אוכל רחוב בשטח 25 מ"ר.

האלמנט המרכזי בהצעה זו הינו ארובות עיליות לאור ולאוורור המאפשרות לאקלם ולהאיר את חלל הקיוסק באופן טבעי בכל מיקום שהוא, ללא תלות בכיוון העמדת הקיוסק ובמפנהו כלפי הרוח.

חומרי הגמר מבחינים בין הקיוסקים המיועדים לעיר העתיקה, שתוכננו בחיפוי פלדת קורטן בעלת הגימור החלוד, לבין הקיוסקים המיועדים לרחבי העיר, שתוכננו בחיפוי אריחים בהירים.

תוכנן בשיתוף עם אדריכל יעקב פישר.

פרטי הפרויקט

  • מיקום: באר שבע
  • שנת תכנון: 2010
  • שטח בנוי: 15 ו-25 מ"ר
  • לקוח: החברה הכלכלית באר שבע
  • סטטוס: תכנון מוקדם