הר של ציפיות ומכתש של אכזבות

הארץ, סביבה  – 23.02.17